SET YOUR GOALS HIGH, AND DON'T STOP TILL YOU GET THERE.

TECC.NO 

TECC

Tactical Emergency Casuallty Care

CBRNe

PREHOSPITALT


Ambulansefaglig

Innsatsledelse Helse

Masseskadehendelser

Triage

Førstehjelp


Grunnkurs

Videregående

Yrkes- og situasjonsrelatert

TECC

Kurs i Tactical Emergency Casuallty Care (TECC)


Grunnkurs TECC

- Oppmøtebasert kurs på 16 timer

- Kombinert 6 timer online og 12 timer oppmøte


Funksjonskurs TECC

-Oppmøtebasert kurs på 16 timer

- Kombinert 6 timer online og 12 timer oppmøte


Innsatsledelse TECC

- Kombinert 6 timers online og 12 timer oppmøte


CBRNe  TECC

- Kombinert 6 timers online og 12 timer oppmøte


Prehospitalt

Ambulansefaglig


Privatist kurs

- Ambulanse grunnkurs

- Ambulansemedisin

- Ambulanse operativt


Innsatledelse Helse

- Grunnkurs

- Videregående kurs

- Innsatsledelse  TECC

- Innsatsledelse Helse CBRNe


Masseskade

- Grunnkurs

- Videregående kurs


Triage

- Grunnkurs

- TECC/CBRNeFørstehjelp

Førstehjelp - Grunnkurs

- Oppmøte 6 timer

- Kombinert online 6 timer og 2 timer oppmøte


Førstehjelpe - Videregående

- Oppmøte 38 timer (grunnkurs inngår)

- Kombinert 30 timer online og 12 timer oppmøte (grunnkurs inngår)

)

Tilpasseet kurs for yrkesgrupper og spesielle aktiviteter
TECC.NO

FOLLOW US

Copyright © All Rights Reserved